Czy wilki przetrwają próbę czasu?

Czy wilki przetrwają próbę czasu?

Wilki to zwierzęta objęte ścisłą ochroną i szczególną opieką, choć leśnicy i ekolodzy starają się nie ingerować w ich naturalne warunki życia. Ogólnie wiadomo, że wilki żyją w lasach, gromadząc się w watahach. Nietrudno zauważyć, że z dnia na dzień wilków jest coraz mniej, najczęściej giną ze względu na ingerencję człowieka w środowisko naturalne, dlatego też lasy, w których żyją wilki, objęte są ścisłą ochroną, co w praktyce oznacza, że człowiek nie ma możliwości ingerowania w środowisko naturalne tych zwierząt. Działania te przynoszą wiele pozytywnych efektów, przede wszystkim na płaszczyźnie stricte rozwojowej. Inaczej mówiąc, watahy wilków wciąż są obecne, a co ważniejsze, każdego roku pojawiają się nowe zwierzęta.

Comments are closed.