Formy ochrony przyrody w Polsce

Formy ochrony przyrody w Polsce

Ponieważ ginie coraz więcej gatunków zwierząt i roślin, głównie poprzez gospodarcze działanie człowieka zmniejsza się obszar lasów w Polsce, podjęto działania mające na celu ochronę ginącej przyrody. Ochrona przyrody obejmuje ochronę obszarową w postaci parku narodowego i krajobrazowego. Jedną z form jest także tworzenie rezerwatów przyrody, które mogą chronić cały obszar lub konkretny gatunek rośliny lub zwierzęcia. W takich rezerwatach wilki, dziki i inne zwierzęta znajdują doskonałe miejsca do zakładania gniazd i polowania. Dzięki rezerwatom zapobiegamy niszczeniu dzikiej przyrody, możemy zachować wiele ginących gatunków i prowadzić badania nad nimi. W takich miejscach budowane są także ścieżki edukacyjne, które uczą obcowania z przyrodą.

Comments are closed.