Naturalne środowisko wilków

Naturalne środowisko wilków

Ogólnie wiadomo, że wilki to zwierzęta stadne, żyjące w szeroko rozumianych watahach. Niezbędne jest zapewnienie odpowiednich warunków bytowych wilkom, które z natury żyją w dzikich lasach. Współczesne środowisko dalekie jest od naturalnych potrzeb wilków, dlatego też gatunek jest bardzo nieliczny, a tym samym objęty ścisłą ochroną. W praktyce oznacza to, że lasy, w których żyją wilki, nie można urządzać polowań ani odstrzałów. Wilki, jako zwierzęta mięsożerne, żyją głównie z polowań, ich ofiarami są mniejsze zwierzęta oraz ptaki. Polują wyznaczeni przedstawiciele watahy, zyskując pokarm dla wszystkich zwierząt żyjących w stadzie.Szczególną opieka objęte są młode wilki, przychodzące na świat wczesną wiosną.

Comments are closed.