Ochrona dzikich zwierząt w polskich lasach

Ochrona dzikich zwierząt w polskich lasach

Wymieranie pewnych gatunków zwierząt jest na przestrzeni wieków procesem naturalnym, ale w ostatnich latach wyginięcie zwierząt łączy się z działalnością człowieka. Ludzie wkraczają na tereny zamieszkałe przez dzikie zwierzęta i niszczą ich naturalne środowisko. Dlatego musimy obejmować całkowitą ochroną coraz to nowe gatunki, a przecież zwierzęta towarzyszą człowiekowi od zarania wieków. Wykorzystujemy je w gospodarstwach domowych, na przykład konie w do uprawy roli. W polskich lasach żyje wiele gatunków zagrożonych wyginięciem, na przykład wilki, rysie, żbiki czy żubry. Dobrze że są ludzie i instytucje dbające o ochronę przyrody, dlatego prowadzone są takie działania, które prowadzą do ochrony populacji danego gatunku.

Comments are closed.