Psychologia wilków

Psychologia wilków

Wilki zostały dzikie, a psy, które zaczęto wydobywać z pasy wilczej zaczęły być przygotowywane do pełnienia innej roli w świecie niż tylko ukrywanie się po lasach i polowanie na dziką zwierzynę. Stad tez ogromne zmiany w psychice tych zwierząt. U psów pojawiły się takie zachowania, które w naturze wilków wcale nie leżą. Wilk charakteryzuje się takimi cechami jak odwaga, całkowita niezależność, mimo ze żyje w stadzie. Psu obecnie żyjącemu wśród ludzi bardzo daleko jest do tego zwierzęcia. Wilk uważa się za silnego i pewnego siebie, ale tak naprawdę potrafi stchórzyć przed człowiekiem, która dla niego jest niemałym zagrożeniem. Jeśli jednak człowiek wychował wilka, będzie to znaczyło dla samego zwierzaka, że jest on jego panem i władcą, będzie uważany za normalnego przywódce w stadzie i tym piec nie rożni się właśnie od wilka, mają te cechy wspólne, które pozwolą okiełzać tego zwierzaka z rodziny psowatych. koty mają inaczej. Wilki to zwierzątka, którymi nie trzeba się opiekować.

Comments are closed.