Spotkania z wilkami

Spotkania z wilkami

Kiedy spotkasz wilka, nie próbuj uciekać, bo to już niemożliwe. Każdy twój krok będzie znaczył dla wilka dostąpienie do walki, to oznacza tylko tyle, że tego kroku już nigdy nie zrobisz, bo w tej samej chwili cała wataha wilka rzuci się na ciebie i pożre ze smakiem. Spotkanie z wilkiem oznacza, że to wilk zechciał się z tobą spotkać, a nie odwrotnie. Nie możesz wyczuć obecności wilka tak jak on wyczuwa twoją, a obi to świetnie. Nie mamy tak rozwiniętego zmysłu wzroku ani węchu, żeby wiedzieć z takiej odległości, ze jest gdzieś jest wilka w obszarze o średnicy około dwóch kilometrów. Dlatego wilk jeśli cię wyczuwa, to najczęściej odchodzi, bo nie lubi ludzi. Dzieje się jednak inaczej, kiedy cała wataha poluje na zwierzynę, a w lesie wszystko już wyginęło i panuje głód. Wtedy wilki zbliżają się do człowieka, którego wyczuły. Czują bijące od niego życie w postaci ciepła i jest dla nich jedynie poruszającą się górką mięsa. W takich wypadkach należy zachować spokój i przygotować się na najgorsze.

Comments are closed.