Wilk jako bezwzględny drapieżca

Wilk jako bezwzględny drapieżca

W starych opowieściach i legendach wilk symbolizuje siły zła i ciemności, przedstawiany jest jako bohater negatywny. Przez tą złą opinię ludzie od wieków zabijali te zwierzęta, ze strachu wytrzebiono niemal całkowicie wilki z polskich lasów. Wilki żywią się głównie zwierzętami dziko żyjącymi w lesie, takimi jak sarny, jelenie, małe gryzonie. Polują stadami, dzielą się pożywieniem, wataha jest jak rodzina, wspólnie wychowują potomstwo pary alfa. W legendach wilki pożerają ludzi, a tak naprawdę to człowiek stanowi dla nich największe zagrożenie, ponieważ wkracza do lasu i niszczy ich tereny łowieckie. Wilki są w lesie bardzo potrzebne, utrzymują równowagę w populacji zwierząt, stanowią trwały element polskiej przyrody.

Comments are closed.